DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 19.07.2018 14:32:25 

NTL Nezávislá tribotechnická laboratoř

O tribotechnice

Tribotechnika je disciplína aplikující výsledky vědy tribologie do praxe.

Olej:                                                           
konstrukční prvek strojů a zařízení.

Tribotechnická diagnostika zjišťuje stavy : 
Degradace olejových náplní
                                                                   
Stupeň a stav opotřebení zařízení

Jde tedy o :
tření - vzájemné působení povrchů v pohybu
opotřebení – důsledek tření
mazání – zmenšuje tření a následné opotřebení

Ekonomický význam:               

- snížení spotřeby energie k pohonu strojů
- zvýšení životnosti strojů a zařízení
- snížení prostojů vzniklých v důsledku poruch a následných oprav
- snížení nákladů na údržbu a opravy strojů
- zvýšení výrobní přesnosti strojů
- snížení investičních nákladů
- snížení nákladů potřebných k zajištění vhodných maziv
- aplikaci moderních mazacích prostředků